Pokeriturnaukset

Turnaus on kahden tai useamman pelaajan välinen kilpailu. Jokainen pelaaja saa turnauksen alussa saman määrän turnauspisteitä (pelimerkkejä). Turnauksessa pelataan sovittu määrä turnauseriä (eng. levels / suom. tasoja), pelikierroksia, käsiä, ennalta määrätty aika, kunnes pelaajia on tietty määrä jäljellä tai kunnes jokin muu turnauksen tavoite on täyttynyt (ilmoitetaan turnauksen struktuurin yhteydessä).

Jokaisella turnauksella on oma tiivistetty turnausohje eli struktuuri, joka on nähtävissä ennen turnauksen alkamista pelintarjoajan pokeripeliohjelmistossa. Pelaaja voi tutustua tähän ohjeeseen ennen osallistumispäätöksen tekemistä. Turnausohjeessa ilmoitetaan turnauksen etenemiseen vaikuttavat seikat, kuten turnauksen alkamisaika, panosten suuruus, pelaamisaika/ajat tai pelattavien turnauserien ja/tai pelikierrosten tai käsien lukumäärä, mahdolliset ennalta määritetyt tauot, mahdollinen turnauspisteiden uudelleenosto/lisäostoaika ja muita mahdollisia yksittäistä turnausta koskevia tarpeellisia tietoja.

Kunkin turnauksen voitonjaon määräytymisperusteet ovat nähtävissä turnauskohtaisessa struktuurissa. Jos turnauksessa on mahdollista tehdä uudelleenostoja tai lisäostoja (ostaa lisää turnauspisteitä), tarkka voitonjako on nähtävissä vasta lisäostoajan päätyttyä. Joissakin erikoisturnauksissa (esim. bounty-turnaukset), tarjolla saattaa olla kiinteän voitonjaon lisäksi joitakin erikoisrahapalkintoja, esimerkiksi jonkin yksittäisen pelaajan tai pelaajien pudottamisesta. Turnausten keskeytymisestä tai mitätöinnistä mahdollisesti aiheutuvasta poikkeuksellisesta voitonjaosta tai maksujen palauttamisesta annetaan tarkemmat ohjeet pelintarjoajan internetpelien pokeria koskevilla sivuilla.

Jos pelaajan internetyhteys pelintarjoajan pelipalvelimeen jostain syystä katkeaa, jatkuvat turnauspelit aivan normaalisti. Blindit, mahdolliset ante-panokset ja muut pelitoiminnot eivät ”ohita pelaajaa” vaikka internetyhteyttä ei olisikaan. Tästä syystä pelaajan tulisi välittömästi pyrkiä korjaamaan internetyhteys ja kirjautua uudelleen tunnuksillaan pelipalveluun.

Jos pelaajan yhteys katkeaa kesken meneillään olevan pokerikäden, on hänellä noin puoli minuuttia aikaa (pelimuodosta riippuen, joissakin turnaus/käteispelimuodoissa huomattavasti vähemmän) kirjautua sisään ennen kuin hänen kätensä katsotaan luovutetuksi (ellei peli ole tapahtunut ns. yhteyskatkosuojauksen omaavissa pelipöydissä tai all-in tilanteessa).

Turnauksen keskeytymisestä tai mitätöinnistä aiheutuvasta poikkeuksellisesta voitonjaosta tai maksujen palauttamisesta annetaan tarkemmat ohjeet pelintarjoajan internetpelien sivustolla.

Pelintarjoajan korvaus turnausten järjestämisestä

Jokaisen turnauksen ennakkotiedoissa on nähtävissä turnauspottiin menevä osuus ja talon osuus. Esimerkiksi €50 + €2,50, jossa turnauspottiin menevä osuus on 50 euroa (ts. pelaajan turnauksen palkintopottiin asettama panos) ja pelintarjoajalle menevä talon osuus (rake) 2,50 euroa. Talon osuus voidaan joissakin tapauksissa veloittaa myös turnausten uudelleenostoista (eng. rebuy) ja/tai lisäostosta (eng. add-on) tai vastaavista muista turnausten lisäominaisuuksista.

Lisäominaisuuksien maksullisuudesta ilmoitetaan pelaajalle etukäteen turnauksen kuvauksessa ja/tai viimeistään ennen maksusuoritusta kysyttävässä vahvistusviestissä. Tarkemmat tiedot turnauspelejä koskevasta talon osuudesta eli rakesta on nähtävissä peliohjeiden rakea ja rake cap -tasoa (potista otettava maksimirake) koskevassa osuudessa.

Aikataulutetut turnaukset

Aikataulutetut turnaukset poikkeavat Sit & Go -turnauksista siinä, että pelaajia on useimmiten yksittäisessä turnauksessa huomattavasti enemmän ja turnaus alkaa määrättynä ajankohtana. Aikataulutetuissa turnauksissa on myös huomattavasti useammin käytössä ns. ante-panokset.

Jokaisella aikataulutetulla turnauksella on oma turnausohje, josta selviää kaikki tarpeellinen tieto koskien voitonjakoa, turnauksen etenemistä yms. seikkoja.
Uudelleenosto- ja lisäostoturnaukset (rebuy- ja add-on turnaukset)

Mikäli uudelleenostot ovat mahdollisia, pelaajat voivat ostaa ennalta määrättynä aikana lisää turnauspisteitä. Uudelleenostomahdollisuudesta informoidaan turnausohjeissa ja usein myös turnausten aikana. Yleensä uudelleenosto (rebuy) on kyseisen turnauksen osallistumismaksun suuruinen ilman talon osuutta eli rakea, ja sillä saa ohjeessa mainitun määrän turnauspisteitä.

Uudelleenostoilla voi olla pelaajakohtainen maksimimäärä tai pistemääräinen raja. Voidakseen tehdä uudelleenoston, täytyy pelaajalla olla turnausohjeen mukainen määrä pisteitä. Tämä määrä voi olla joko enemmän tai vähemmän kuin pelaaja on saanut pisteitä aloittaessaan turnauksen.

Mikäli turnauksessa on ns. ylimääräinen lisäostomahdollisuus (add-on), voi pelaaja lisäostoajan viimeisen pelikierroksen päätyttyä lisätä turnauspistemääräänsä tekemällä ylimääräisen lisäoston (add-on). Mikäli pelaaja on hävinnyt kaikki pisteensä, tulee hänen tehdä ensin uudelleenosto (rebuy) ja vasta tämän jälkeen lisäosto. Lisäostolla saatava pistemäärä on myös ilmoitettu turnausohjeessa ja se voi olla joko enemmän tai vähemmän kuin pelaajan turnauksen alussa saama pistemäärä.

Pelaajan ei kuitenkaan ole koskaan pakko käyttää mahdollisuuttaan tehdä lisä- tai uudelleenostoja vaikka hänellä siihen pelitilillä olevien varojen perusteella olisikin mahdollisuus.

Freezeout-turnaukset

Freezeout-turnauksilla tarkoitetaan turnauksia, joissa ei ole mahdollista tehdä uudelleenostoja eikä lisäostoja. Pelaajalla on siis käytettävissään turnauksen aikana ne pelimerkit, jotka hän on turnauksen alussa saanut sekä ne pelimerkit, jotka hän on mahdollisesti muilta pelaajilta turnauksen aikana voittanut. Freezeout-turnauksia järjestetään kaikissa turnausmuodoissa ja peleissä.

Satelliittiturnaus

Satelliittiturnauksilla tarkoitetaan turnauksia, joista on turnausmenestyksen perusteella mahdollista voittaa oikeus osallistua johonkin toiseen turnaukseen/joihinkin toisiin turnauksiin ilman erillistä maksua. Joissakin tapauksissa osallistumisoikeuden lisäksi pelaajille voi olla tarjolla osa palkintopotissa olevista rahoista joko pelkkänä rahapalkintona tai osallistumisoikeuden lisänä.

Satelliittiturnauksia järjestetään kaikissa turnausmuodoissa ja peleissä. Satelliittiturnauksista käytetään myös joissain tapauksissa nimitystä ”step”-turnaukset, jolloin turnauksissa edetään portaittain ennalta ilmoitettua tavoitetta kohden (rahapalkinto tai jokin erillinen turnaus). Satelliittiturnauksista voidaan käyttää myös nimitystä karsintaturnaukset.

Takuuturnaukset

Takuuturnauksilla tarkoitetaan turnauksia, joihin pelintarjoaja takaa jonkin määrätyn palkinnon tai palkinnot. Tämä palkinto voi olla rahapalkinto tai satelliittien tapaan oikeus osallistua toiseen turnaukseen. Takuuturnaus on siis nimensä mukaisesti vain takuu jostain vähimmäispalkinnosta, ellei turnausten osallistujien asettamista panoksista kerry riittävää palkintopottia.

Jos asetetun takuupalkinnon arvo täyttyy pelaajien asettamista panoksista, se käytetään palkintoon ja mahdollinen ylimenevä osa jaetaan rahapalkintona ilmoitetun voitonjaon mukaisesti. Jos takuupalkinnon arvo on esimerkiksi 100 ja palkintopottiin kertyy 250, jaetaan kahdelle parhaalle kyseinen 100 arvoinen palkinto ja loput 50 ilmoitetun voitonjaon mukaisesti seuraavalle tai seuraaville pelaajille.

Turnaukset joissa on rajoitettu osallistumisoikeus

Pelintarjoajalla on mahdollista tarjota halutessaan rajatun osallistumisoikeuden turnauksia. Turnaukset ovat muutoin täysin vastaavia kuin kaikille avoimet turnaukset, mutta niihin pääsyä on rajattu esimerkiksi asettamalla turnaukseen salasana tai jokin muu pääsyvaatimus, kuten pelaajan asuinpaikka. Jos pelaajalla ei ole oikeutta osallistua turnaukseen, saa hän tästä ilmoituksen pyrkiessään ilmoittautumaan.

Rajoitetun osallistumisoikeuden turnaukset on tarkoitettu esimerkiksi tilanteisiin, joissa jollekin määrätylle pelaajaryhmälle halutaan hyvittää kesken jäänyt turnaus tai jonkin määrätyn alueen pelaajat pelaavat keskenään tarjolla olevasta palkinnosta. Rajoitetun osallistumisoikeuden omaavia turnauksia järjestetään kaikissa turnausmuodoissa ja peleissä.

Bounty-turnaus (palkkionmetsästys)

Bounty-turnauksissa pelaajien tavoite on pudottaa joko yksi tai useampi ennalta määrätty pelaaja turnauksesta.tTästä yhdestä tai useammasta pudotuksesta on luvassa erillinen, varsinaisen voitonjaon ulkopuolinen rahapalkinto. Turnauksen palkintopotti koostuu pelaajien asettamista panoksista ja jaetaan aivan normaalisti, mutta nimensä mukaisesti tarjolla on lisäksi ”bounty”-palkinto.

Bounty-palkintona oleva rahasumma ei ole riippuvainen kertyneestä palkintopotista vaan se voi olla joko enemmän tai vähemmän kuin pelaajan maksama osallistumismaksu. Bounty-turnauksia järjestetään kaikissa turnaus- ja pelimuodoissa.

Lisäpalkinnon sisältävät turnaukset (ns. added money -turnaukset)

Pokeriturnaukset joissa on lisäpalkinto normaalin palkintopotin lisäksi, kutsutaan ”added money” -turnauksiksi eli lisäpalkinnon omaaviksi turnauksiksi. Pelintarjoaja voi esimerkiksi luvata turnaukseen 50 euron lisäpalkinnon siihen kertyneen palkintopotin päälle, jolloin kokonaispalkintopotti muodostuu pelaajien turnaukseen panostamista rahoista ja kyseisestä 50 eurosta.

Lisäpalkinto ei ole riippuvainen turnauksen arvosta, vaan se voi olla suurempi tai pienempi kuin yksittäisen pelaajan tai pelaajien turnaukseen asettama panos. Jos lisäpalkinto on tarjolla, se mainitaan aina pokerin peliohjelmiston turnausta koskevan kuvauksen yhteydessä etukäteen. ”Added Money” -turnauksia järjestetään kaikissa turnaus- ja pelimuodoissa.

Parhaiden pelaajien turnaus (eng. leaderboard tournament)

Pelintarjoajan pokeriturnauksista on mahdollista päästä satelliittien tai niitä vastaavien erikoisturnausten turnausmenestyksen kautta jatkoturnauksiin ilman erillistä korvausta. Leaderboard-turnauksen rahapalkinto ja tarkemmat ehdot määritellään aina turnauskohtaisesti.

Terminaattoriturnaukset (eng. knock out -bounty)

Terminaattori on turnausmuoto, jossa pelaaja saa palkinnon toisen pelaajan pudottamisesta turnauksesta. Terminaattoriturnauksessa osa turnauksen osallistumismaksusta menee normaaliin tapaan palkintopottiin ja osa menee palkkioksi, jonka pelaaja saa toisen pelaajan pudottamisesta.

Turnausaulassa terminaattoriturnauksen osallistumismaksu on merkitty siten, että pelaaja näkee miten paljon maksusta menee pottiin, talon osuuteen ja terminaattoripalkkioon. Osuudet voidaan ilmoittaa esimerkiksi näin: 6.50 € + 0.50 € + 3.00 €. Ensimmäinen luku (6.50 €) tarkoittaa normaaliin palkintopottiin menevää osuutta, toinen luku (0.50 €) talon osuutta ja kolmas luku (3.00 €) palkkiota toisen pelaajan pudottamisesta turnauksesta. Tarkemmat tiedot ovat aina nähtävillä turnausta koskevassa turnausohjeessa.

Pelaajan pudotettua toisen pelaajan pois turnauksesta, palkitaan hänet terminaattoripalkkiolla. Tämä palkkio maksetaan pelaajan pelitilille turnauksesta riippuen joko välittömästi tai vasta turnauksen lopputuloksen ratkettua.

Shootout-turnaukset

Shootout-turnauksilla tarkoitetaan turnauksia, jotka koostuvat useasta erästä ja jonka erät koostuvat useista yhden pelipöydän turnauksista. Jokainen erä aloitetaan alusta, jolloin niin pelimerkkimäärät kuin pelitasotkin ovat vastaavat kuin turnauksen alussa. Tämän jälkeen turnaus jatkuu, kunnes jäljellä on enää pelaajamäärä, jolla yksi pelipöytä tulee täyteen. Viimeisessä erässä ratkaistaan turnauksen lopulliset sijoitukset.

Koska turnauksen pelipöydät alkavat samasta tilanteesta, pelijärjestelmä huomioi osallistujamäärän ja suhteuttaa pelattavien erien määrän pelaajamäärään.

Esimerkki 1 shootout-turnauksen etenemisestä:
Turnaukseen osallistuu 64 pelaajaa ja se pelataan ns. heads up -muotoisena eli 2 kahden pelaajan pelipöydissä. Ensimmäisessä erässä pelijärjestelmän arpomat pelaajaparit pelaavat 32 pöydässä, jonka voittajat pelaavat toisessa erässä pelijärjestelmän arpomina pelaajapareina 16 pöydässä. Turnaus jatkuu näin, kunnes kuudennessa erässä eli finaalissa on jäljellä yksi pöytä ja yksi pelaajapari.

Esimerkki 2 shootout-turnauksen etenemisestä:
Heads up -turnaukseen osallistuu 68 pelaajaa, jolloin pelijärjestelmä arpoo ensin neljään pelipöytään 8 pelaajaa, jotta turnauksen seuraava erä voidaan aloittaa pelaajamäärällä (64 pelaajalla), joka mahdollistaa turnauksen viemisen oikealla pöytämäärällä loppuun saakka. Tällöin 60 pelaajaa joutuu aluksi odottamaan pelivuoroaan (toisen erän alkamista), kunnes ensimmäisen erän Heads Up -pöytien neljä jatkoon päässyttä pelaajaa ovat selvillä. Ensimmäisen 8 pelaajan erän jälkeen toisessa erässä on 64 pelaajaa ja turnaus etenee kuten esimerkissä 1, kunnes seitsemännessä erässä eli finaalissa on jäljellä yksi pöytä ja yksi pelaajapari.

Osassa shootout-turnauksia on käytössä automaattinen järjestelmä, joka nopeuttaa turnauksen päättymistä niiden pelaajien osalta, jotka eivät ole aktiivisesti mukana turnauksessa. Pelintarjoajalla on mahdollisuus asettaa pelaamattomien pelikäsien määrä, (vähintään 50 kättä), jonka jälkeen pelaaja putoaa automaattisesti pois shootout-turnauksesta.

Osallistuminen useana pelaajana samaan turnaukseen (eng. multiple-entry tournaments)

Multi-entry-turnaus mahdollistaa pelaajan rekisteröitymisen useana pelaajana samaan turnaukseen. Näiden osallistumisten maksimimäärä on nähtävillä turnausta koskevassa turnausohjeessa (kuvaus). Pelaaja voi mainitun maksimimäärän rajoissa rekisteröityä mukaan turnaukseen (erillisiä rekisteröitymisiä suoritetaan haluttu määrä), kuitenkin niin että pelaajan eri ”osallistujat” eivät voi koskaan pelata toisiaan vastaan. Pelaaja voi myös ennen turnauksen alkua peruuttaa yksittäin vaikka kaikki rekisteröitymisensä turnaukseen.

Pelijärjestelmä pitää huolen siitä, ettei multi-entry-turnauksen edetessä kukaan pelaajan ”osallistujista” pelaa toisiaan vastaan siten, että ”osallistujien” pelimerkkejä yhdistetään tarpeen mukaan. Pelaajalle tulee aina erillinen ilmoitus, mitkä ”osallistujat” yhdistetään ja mihin pelipöytään tämä yhdistyminen suoritetaan. Mainitusta syystä pelipöydissä tapahtuu pelikäsien välillä ajoittain pelimerkkien lisäyksiä myös muilla pelaajilla. Kyseessä ei tällöin ole järjestelmävirhe, vaan pelaaja on saanut lisää pelimerkkejä yhdistämisen myötä toisen pöydän osallistujaltaan. Peli etenee muutoin multi-entry-turnauksessa aivan normaalisti yleisten turnausohjeiden mukaisesti.

Speed Pokeri -turnaukset

Speed Pokeri -turnausten toiminnallisuus on pääosin vastaava kuin käteispelien puolella. Pelaajan luovutettua yksittäisen pelikäden, hänet siirretään joko suoraan uuteen pelipöytään (jos pelitilanne tai pelaajamäärät tämän mahdollistavat) tai sitten jonoon, josta seuraavan pelipöydän pelaajat valitaan. Pelipöydissä maksettavat isot ja pienet blindit (pakkopanokset) menevät jokaisessa pelipöydässä automaattisesti pelikäden pottiin.

Pelaajat poimitaan jonosta siten, että ensimmäisenä jonoon tullut poimitaan ensimmäisenä myös uuteen, pelijärjestelmän luomaan pelipöytään. Pelijärjestelmä pitää huolen, että yksittäiset pelaajat osuvat keskimäärin yhtä usein jokaiselle pelipöydän paikalle ja näin myös maksavat yhtä usein pottiin menevät blindit.

Lyhyesti muista turnaustyypeistä

Tupla tai kuitti/tuplaus (double or nothing) -turnaukset. Turnauksen voitonjako pyritään asettamaan sellaiseksi, että puolet pelaajista saa turnaukseen asettamansa panoksen kaksinkertaisena takaisin (maksettua rakea ei huomioida) ja puolet ei saa mitään.

Aloittelijoiden turnaukset. Turnaukset ovat avoinna Pelintarjoajan uusille pokerinpelaajille vain määrätyn ajan (esim. 3kk). Aika ilmoitetaan turnausohjeissa. Kun pelaajaa ei enää määritellä aloittelijaksi, hän ei voi enää ilmoittautua näihin turnauksiin.

Turbo/superturbo/extremeturbo yms. -turnausominaisuudet turnauksissa. Ominaisuuksilla kuvataan turnauksen etenemisnopeutta ja/tai pelaajan käytettävissä olevaa toiminta-aikaa. Turnauksien tarkemmat tiedot on mainittu yksittäistä turnausta koskevissa ohjeissa.

Double stack/super stack/tuplapisteet/short stack yms. -turnausominaisuudet. Näillä ominaisuuksilla kuvataan pelaajan turnauksessa käytettävissä olevaa aloituspistemäärää, joka voi siis olla normaalia pienempi tai suurempi. Turnauksien tarkemmat tiedot on mainittu yksittäistä turnausta koskevissa ohjeissa.

Uudelleenrekisteröitymismahdollisuus turnauksissa (eng. re-entry tournaments)

Osa turnauksista mahdollistaa niin sanotun uudelleenrekisteröitymisen sen jälkeen kun pelaaja on jo pudonnut turnauksesta. Tämä on mahdollista, jos turnauksessa on käytössä uudelleenrekisteröitymismahdollisuus ja turnauksen jälki-ilmoittautuminen on vielä avoinna.

Jälki-ilmoittautuminen turnauksiin (eng. late registration)

Tiettyihin turnauksiin on mahdollista jälki-ilmoittautua niiden jo käynnistyttyä. Yksittäisen turnauksen turnausohjeessa, mihin pelitasolle saakka pelaajan on mahdollista vielä ilmoittautua mukaan turnaukseen. Tämä ilmoitetaan esim. seuraavasti: jälki-ilmoittautuminen mahdollista tasolle 3. Tällöin turnaukseen voi ilmoittautua vielä panostustason 3 loppuun.

Mikäli turnaus etenee rahapalkintosijoille jälki-ilmoittautumisen ollessa vielä voimassa, päättyy jälki-ilmoittautuminen automaattisesti. Mikäli pelaaja tippuu turnauksesta jälki-ilmoittautumisajan vielä ollessa käynnissä, ei hän pysty uudestaan rekisteröitymään turnaukseen. Myös joissakin muissa erityistilanteissa on mahdollista, että jälki-ilmoittautuminen päättyy ennen ilmoitettua ajankohtaa. Pelaaja voi kuitenkin aina varmistaa osallistumisensa haluamaansa turnaukseen, rekisteröitymällä siihen alkamisajankohtaa aiemmin.

Pelaajamäärän tasapainotus turnauspeleissä (table balancing)

Nettipokerin turnausten etenemisen edellytyksenä on pelaajamäärän tasapainotus. Tällä tarkoitetaan pelaajien mahdollisimman tasapuolista sijoittelua turnauksen eri pelipöytiin sen hetkisen pelaajamäärän mukaisesti. Jos esimerkiksi turnaus pelataan yhdeksän pelaajan pelipöydissä ja turnauksessa on mukana 52 pelaajaa, ei kaikissa pelipöydissä voi olla maksimina olevaa yhdeksää pelaajaa, vaan osassa on vähemmän. Tällöin pelijärjestelmä pyrkii automaattisesti sijoittamaan pelaajat mahdollisimman tasapuolisesti eri pelipöytiin, esimerkiksi neljään pöytään yhdeksän pelaajaa ja kahteen pöytään kahdeksan pelaajaa (yhteensä mainittu 52 pelaajaa).  Pelipöytien tasapainotus jatkuu turnauksessa  aina finaalipöytään saakka.

Pelaajien sijoittaminen uuteen pelipöytään pyritään aina toteuttamaan mahdollisimman tasapuolisesti ja satunnaisesti. Harvinaisissa tilanteissa on kuitenkin mahdollista,  että pelaajaa saattaa sijoittua useissa lähekkäisissä pelikäsissä ison blindin eteen (UTG) ja näin maksamaan blindit useampaan kertaan eri pöydissä. Esimerkiksi näin voi käydä silloin, kun pelaajamäärän tasapainotus on tarpeen suorittaa, mutta kohdepöydissä vapautuvat paikat osuvat peräkkäisinä kertoina ison blindin eteen.