Omaha pokeri

Omaha ja Omaha Hi/Lo-pelin tavoitteena on voittaa yksittäinen pokerikäsi, joko muodostamalla paras viiden kortin pokerikäsi tai saamalla muut pelaajat luovuttamaan ennen pelin näyttövaihetta.  Pelaajien on muodostettava paras mahdollinen käsi käyttämällä ei enempää eikä vähempää kuin kahta taskukorttia ja kolmea yhteistä korttia.

Esimerkiksi:

Vaikka kaikille yhteisissä 5 pöydälle jaettavasta kortista muodostuisi käytännössä pelin paras käsi, joudut tässäkin tapauksessa käyttämään omaan pelikäteesi kaksi sinulle jaetuista neljästä kortista. Esim. pöydässä on täyskäsi Ah, Ad, As, Ks, Kd ja sinulle on jaettu ”2d, 5d, 8s, Jh” sinun lopullinen pelikätesi on tässä tapauksessa Ah, Ad, As, Jh, 8s (korttien lyhenteet selvitetty lopun korttien arvojärjestystä koskevassa osuudessa).

Kaikkiin Omaha -muotoisiin käteispokeripeleihin voi osallistua 2-10 pelaajaa (sekä virtuaalijakaja), ja jokaisessa pöydässä pelataan yhdellä 52 kortin pakalla. Turnausmuotoisessa Omaha pokeripeleissä pelaajia voi olla minimissään 2, mutta maksimissaan jopa useita tuhansia.

Omaha Hi/Lo

Omaha Hi/Lo noudattaa perinteisen Omahan (high) sääntöjä, mutta pelissä on yksi ylimääräinen tapa voittaa osuus potista (low).

Hi-voittaja on pelaaja, jolla on paras pokerikäsi, kuten Omahassa ja Texas Hold’emissa. Mutta Hi-voittajan lisäksi pelissä voi olla Lo-voittaja. Lo-käsi koostuu viidestä 9:ää (8 suurin ns. pieneen pokerikäteen luettava kortti) pienemmästä eri kortista (A-2-3-4-5-6-7 tai 8). Lo-käden voi muodostaa käyttämällä sekä taskukortteja että yhteisiä kortteja. Lo-käteen vaaditaan kuitenkin vähintään kaksi taskukorttia (ei enempää eikä vähenpää).

Jos pelissä on sekä hi- että lo –pelikädet, jaetaan lopullinen voittopotti puoliksi näiden parhaiden käsien kesken 50/50. Toisin sanoen jos näyttötilanteessa esim. yhdellä pelaajalla on paras lo- pelikäsi, saa hän potista 50 prosenttia. Jos paras high- pelikäsi on vaikkapa samassa tilanteessa kahdella pelaajalla, saavat he kumpainenkin 25 prosenttia jaettavasta kokonaispotista.

Esimerkki:

Pelissä on vielä näyttövaiheessa mukana 4 pelaajaa yhtenäisin panostuksin potista ja yhteisiksi viideksi kortiksi pöydälle on jaettu seuraavat kortit (korttien lyhenteet selvitetty lopun korttien arvojärjestystä koskevassa osuudessa):

Ah, Kh, 3d, 5h ja 8s
Pelaajalla A: Ks, Kc, 8c, 8d
Pelaajalla B: Ac, 2s, 4s, 9d
Pelaajalla C: 2h, 4d, Qh, Jh
Pelaajalla D: 4c, 8h, 9s, Td

Pelaajien on sääntöjen mukaisesti pakko käyttää niin high kuin low –pelikäsiinsä kaksi taskukorteistaan, näiden kahden kortin ei kuitenkaan tarvitse olla samoja. Tästä seuraa, että pelaajilla on seuraavat vertailukädet:

Pelaaja A: High –käsi Kh, Ks, Kc, Ah, 8c (ts. kolmoset), Low –käsi puuttuu kokonaan
Pelaaja B: High –käsi Ah, 2s, 3d, 4s, 5h (paras mahd.), Low –käsi on sama käsi (suora)
Pelaaja C: High –käsi Ah, 2h, 3d, 4s, 5h (paras mahd), high –käsi on Ah, Kh, Qh, Jh, 5h (väri)
Pelaaja D: High –käsi Ah, Kh, Td, 8h, 8s(8-pari), Low –käsi puuttuu kokonaan. Low-käden puuttuminen johtuu siitä, että pelaajan on pakko käyttää kaksi omaa taskukorttiaan eikä hän näin saa edes suoraa luotua korteillaan.

Pelaajan A (kolmoset ja esim. pari ei pelaa low-käsissä) ja pelaajan C -käsi menee yllä olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Pelaajan C-kädessä siis paras mahdollinen low-käsi, väri on se paras mahdollinen high-käsi tässä pelissä.

Esimerkissä potti jakautuisi seuraavasti:

Pelaajilla B ja C on paras mahdollinen low-käsi ässästä viitoseen, joten he jakavat 50 prosenttia potista keskenään (25/25), lisäksi pelaajalla C on paras High-käsi, joten hän saa koko sen osuuden eli 50 prosenttia. Näin 75 prosenttia potista menee pelaajalle C ja 25 prosenttia B:lle. Pelissä on siis hyvä pyrkiä lopputulokseen, jossa voi voittaa niin high- kuin low –pelikäsilläkin.